Privaatsuspoliitika

Kes on kasutajate isikuandmete vastutav töötleja?
Isikuandmete vastutav töötleja on Hilpdesign OÜ (Eesti, Tartu, Kastani 42, 50410, admin@hilpdesign.com, registrikood 12812045).

Küpsised
Kasutame küpsiste ja jälgimistehnoloogia (Google Analytics) kaudu automaatselt kogutud teavet, et: oma teenust isikupärastada, kohandatud reklaame pakkuda, kolmanda osapoole turundustegevuste tõhusust analüüsida, saidi koondkasutusmõõdikuid (nt külastajate arv) jälgida ja teie sisestusi jälgida. 

Saidil kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid: 

hädavajalikud/olulised küpsised – Need küpsised on olulised, et saaksite veebisaidil ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone, näiteks juurdepääsu veebisaidi turvalistele aladele. Ilma nende küpsisteta ei saa teie soovitud teenuseid pakkuda. Need küpsised ei kogu külastajat tuvastavat teavet.

jõudlusküpsised – Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, näiteks milliseid lehti külastavad külastajad kõige sagedamini ja kas nad saavad veebilehtedelt veateateid. Need küpsised ei kogu külastajat tuvastavat teavet. Kogu teave, mida need küpsised koguvad, on koondatud ja seega anonüümsed. Seda kasutatakse ainult veebisaidi toimimise parandamiseks.

funktsionaalsuse küpsised – Need küpsised võimaldavad veebisaidil meeles pidada teie tehtud valikuid (nt teie kasutajanimi, keel või piirkond, kus viibite) ja pakkuda täiustatud ja isikupärasemaid funktsioone. Näiteks võib veebisait pakkuda teile kohalikke ilmateateid või liiklusuudiseid, salvestades küpsisesse piirkonna, kus te praegu asute. Neid küpsiseid saab kasutada ka teksti suuruses, fontides ja muudes kohandatavates veebilehtede osades tehtud muudatuste meeldejätmiseks. Neid võidakse kasutada ka teie soovitud teenuste pakkumiseks, näiteks video vaatamiseks või ajaveebi kommenteerimiseks. Nende küpsiste kogutav teave võib olla anonüümne ja nad ei saa jälgida teie sirvimistegevust teistel veebisaitidel.

Kellega me jagame teie andmeid?
Hilpdesign OÜ vastutab isikuandmete töötlemise eest. Hilpdesign OÜ edastab isikuandmed maksete töötlemise eesmärgil ESTO AS-ile. Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks edastame oma äripartneritele isikuandmeid, sealhulgas: 

1. Makse töötlemiseks edastame makseinfo (nimi, isikukood või registrikood, konto number, summa, makseandmed, viitenumber jne) pangalingi kaudu vastavale teenusepakkujale, kelleks hetkel on ESTO AS.
2. Tarnimise eesmärgil edastame kliendi kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress) kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. 
3. Vajadusel võime andmeid edastada õigusteenuse pakkujale. 
4. Isikuandmeid võidakse edastada meie äripartneritele meie seadusandlike kohustuste täitmiseks või meie õiguste kasutamiseks, sealhulgas: raamatupidamiskohustuste täitmiseks edastame isikuandmeid asjakohastele teenusepakkuja(te)le.
5. Kolmandad isikud, kellele me isikuandmeid edastame, võivad neid andmeid kasutada ja töödelda ainult meie privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel ning on kohustatud tagama, et isikuandmete töötlemisel kasutatakse asjakohaseid turvamõõtmisi.

Millised õigused teil oma andmete üle on?
Võite taotleda eksporditud faili meie valduses olevatest isikuandmetest, sealhulgas kõigist andmetest, mille olete meile esitanud. Samuti võite taotleda, et kustutaksime kõik teie kohta säilitatavad isikuandmed. See ei hõlma andmeid, mida oleme kohustatud säilitama haldus-, õigus- või turvaeesmärkidel. Info saamiseks ja oma isikuandmete kontrollimiseks tuleb kliendil saata kirjalik avaldus aadressile admin@hilpdesign.com. 

Turvalisus
Vastutavale töötlejale edastatud isikuandmeid kaitstakse ja käsitletakse konfidentsiaalse teabena. Andmeside kliendi ja pankade ning kaardimaksekeskuse vahel on krüpteeritud. Meil puudub juurdepääs klientide konfidentsiaalsetele panga- ja maksekaardinõuetele. 

Kui kaua me teie andmeid säilitame?
Kliendi isikuandmete säilitamise tähtaeg on viis aastat alates viimasest ostust.